Köpsvillkor


Köp från CJ Hvidevareservice Aalborg ApS

Inget bindande köpeavtal har ingåtts med CJ Hvidevareservice Aalborg ApS, CVR 29529035, förrän du har fått en orderbekräftelse från CJ Hvidevareservice Aalborg ApS.

Vi reserverar oss mot prisfel osv. som orsakas av valutaändringar, krig, terror, naturkatastrofer, kärnvapenattacker, force majeure, leveransavbrott, avgiftsändringar, utsålda varor och tryckfel.

Vi reserverar oss mot utsålda varor och försenade leveranstider hos CJ Hvidevareservice Aalborg ApS grossister.

De normala leveranstiderna framgår för varje artikel. Leveranstiden för lagervaror är 1–2 arbetsdagar. Leveranstiden för beställningsvaror är leverantörsberoende.

Priser och kontrakt

Alla priser är inkl. 25% moms och i danska kronor, där ingenting annat nämns.
Priserna gäller endast inom Danmarks gränser, exkl. Färöarna och Grönland.
Alla kontrakt är tecknade på danska.

Allmänna försäljningsvillkor

Det pris som anges vid beställningstillfället är det tillämpade beställningspriset.

CJ Hvidevareservice Aalborg ApS förbehåller sig rätten att debitera en orderavgift på 25,00 DKK inkl. moms, om beställningen inte görs via CJ Hvidevareservice Aalborg ApS webbplats.

En beställning raderas om den inte hämtas inom sju arbetsdagar efter beställningen.

Avhämtningsvaror faktureras till det aktuella priset vid beställningstillfället, och priset ändras INTE vid prisfall eller prisökning.

Regler vid butiksförsäljning

Butiksförsäljning: inköp gjorda i vår butik på Thorndahlsvej 11.
Vid butiksförsäljning finns det INGEN kontant återbetalningsrätt, eftersom du då har möjlighet att undersöka varan innan försäljningen / överlåtelsen sker.

Regler vid e-handel

Vi ger 14 dagars full returrätt, på varor som köpts i vår webbshop. Perioden räknas från den dag du mottar beställningen. Produkten skall emellertid returneras i original och obruten förpackning, eftersom produkten därefter skall kunna säljas som ny.

Du måste själv bära returkostnaderna. Om köpet ångras måste detta rapporteras till oss inom 14 dagar efter köpet och efter ångrat köp måste varan returneras inom 14 dagar. (märkt "Avbeställning", och med följande information, beställningstid samt ordernummer)

Betalning

De möjliga betalningsmetoderna är:
Dankort, Visa / Dankort, Visa / Electron, Mastercard, Maestro, MobilePay och Kontant (endast butiksförsäljning),
Det finns ingen möjlighet till förskottsbetalning, eftersom kundens rättsliga ställning här är betydligt sämre än för andra betalningsformer.

Varornas belopp dras inte från ditt konto förrän varorna skickats. För delleverans dras endast det belopp som motsvarar de varor som faktiskt levererats.

Reklamationsrätt

Vi ger 2 års reklamationsrätt för produkter som köpts av CJ Hvidevareservice Aalborg ApS. Skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti kan ses här. Om det finns ytterligare reklamationsrätt eller garanti, framgår detta särskilt på fakturan.

Om artikeln mot förmodan går i sönder under reklamationssperioden, repareras den gratis på vår eller tillverkarens verkstad.

Skador på produkten orsakade av användaren genom driftsfel, hanteringsfel, modifieringar eller grovt missbruk av enheten, omfattas inte av garantin. Detta inkluderar också felaktig spänning som är tillfört enheten eller till någon av dennes relevanta komponenter.

Angående förfaranden vid reklamationer i övrigt hänvisas till § 78 i den danska köplagen.

Använding av reklamationsrätten

Reklamation angående fel och brister måste meddelas CJ Hvidevareservice Aalborg ApS inom rimlig tid efter det att varorna har mottagits.

Kunden uppmanas på det kraftigaste, att lämna en redogörelse angående produktens brister och fel i samband med reklamationen, eftersom det annars kan förlänga felavhjälpningsprocessen på grund av försvårad felsökning.

Returnerade varor som inte innehåller fel

Vid återlämnande av felaktiga eller defekta varor till CJ Hvidevareservice Aalborg ApS, där de av kunden angivna fel eller defekter inte kunde hittas, kommer varorna att returneras till kunden inklusive en felsökningsavgift. CJ Hvidevareservice Aalborg ApS förbehåller sig rätten att ta ut denna avgift och fraktkostnader per. efterkrav, om det inte finns något kreditavtal.

Felsökningsavgiften är på 200 DKK per. halvtimme inkl. moms. Felsökningsavgiften beräknas på grundval av den tid som använts för testning och felsökning.

Reklamerade varor bör returneras med en fakturakopia som anger tidpunkten för köpet av den reklamerade varan, annars läggs varan till sidan tills en fakturakopia och eventuellt ett felmeddelande på varan finns tillgänglig.

Försvarlig förpackning

Alla produkter som returneras till CJ Hvidevareservice Aalborg ApS måste vara ordentligt förpackade.

Persondata

För att kunna handla på cjdele.se måste du som minimum ange:

Ovanstående data lagras med information om vilka varor du har köpt under 5 år från utgången av det budgetår som informationen hänför sig till, jfr § 10 i bokföringslagen, varefter informationen tas bort.

Har du skapat ett login för att kunna utföra självbetjäning, kommer din personliga information och beställningsinformationen dock inte att raderas, med mindre att du ber oss om att göra detta.

Information vidareges eller säljs inte till en tredje part, om det inte sker i samband med en omstrukturering eller en hel eller delvis försäljning av verksamheten. Eventuell vidaregivning i en sådan situation kommer att utföras i enlighet med den gällande persondatalag som är tillämplig vid den givna tidpunkten.

Som kund har du möjlighet att få insikt i vår registrering av uppgifter om dig, och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna om detta i lagen om behandling av personuppgifter. Invändningar mot detta skickas till CJ Hvidevareservice Aalborg ApS via e-post info@cjdele.se.

Är du i tvivel

Vid tveksamheter rekommenderar CJ Hvidevareservice Aalborg ApS, att du kontaktar info@cjdele.se eller via telefon 08-403 00 161.

Särskilda bestämmelser för egna företagare

Samma försäljningsvillkor gäller som för konsumenter, men med följande ändring: