Skadade transporter


Om du mottager ett paket som har synliga tecken på skador under transporten, är det viktigt att du mottager paketet med förbehåll, eller alternativt öppnar paketet medan fraktfirmans personal ser på. Om innehållet i paketet har skadats, måste en ansökan göras hos den aktuella fraktfirman (vanligtvis Postnord). Fraktföretagets personal kan hjälpa dig med, att söka skadestånd. Det är viktigt, att du omedelbart invänder mot paketets tillstånd, och inte skriver under utan förbehåll.

Det är också möjligt att neka mottagande av ett skadat paket. Det kommer då tillbaka till oss för kredit.

Om skadan inte syns vid mottagandet, kan du fortfarande göra en skadeståndsansökan. Se dock till att kontakta fraktfirman så snart som möjligt, eftersom de efter några dagar inte längre kommer att ersätta en skadad produkt. För Postnord Danmark är denna period sju dagar, men kontrollera med den aktuella fraktfirman för gällande regler. I de flesta tillfälle är det en bra idé, att starta skadeståndsansökningen, så snart skadan upptäcks.